Afgelopen ALV 2023 SVG De Tubanten

 

Op woensdag 29 maart 2023 heeft de algemene ledenvergadering weer plaatsgevonden.
De ALV was vanaf 20.00 gestart.

De locatie was de Diekmanhal, J.J. van Deinselaan 22 te Enschede.
Er was ook mogelijkheid om online deel te nemen aan de ALV

Het verslag van de ALV en de vergaderstukken zijn gepubliceerd op deze pagina.

Tijdens de ALV heeft het bestuur een voorstel gedaan tot contributieverhoging.
Helaas is dit onvermijdelijk gezien de fors gestegen huurprijzen van zowel de sporthal van het
Roessingh als het Aquadrome en de sporthal in de Helmerhoek van de Gemeente.
De oorzaak ligt in de stijgingen van de gas- en elektriciteitsrekening en de inflatie.

Met sportieve groet,

Het bestuur van SVG De Tubanten

Bijlagen:

Verslag ALV 2023

Agenda ALV De Tubanten 2023

Jaarverslag bestuur 2022

Verkiezingen penningmeester De Tubanten

Jaarverslag waterbasketbal 2022

Jaarverslag zwemmen Aquadrome 2022

Jaarverslag H-hockey 2022

Jaarverslag boccia 2022

Jaarverslag badminton 2022

Notulen ALV 2022