Bestuursverslag tbv Algemene Ledenvergadering
d.d. 27 Maart 2024

 

Sinds de vorige ALV is het bestuur zeven keer bijeen geweest.
Daarnaast gebeurd veel overleg in de bestuursapp-groep en per mail.

 

Rectificatie vorige ALV

Het bestuur heeft een speler van de badminton geschorst. Deze beslissing wordt teniet gedaan ivm het ontbreken van hoor en wederhoor. Inmiddels is dit gebeurd in samenspraak met een vertrouwenscommissie. De kwestie wordt hersteld tijdens de ALV.

 

Fusie/samenwerking

Het bestuur ontving van ISV Hengelo een verzoek tot samenwerking/fusie ivm het dreigende einde van hun club agv het wegvallen van hun sportlocatie. Bestuurlijke verschillen van inzicht leidden echter tot de beslissing niet met hen in zee te gaan.

 

Verbetering van kennis en vaardigheden

Veel trainers hebben bij Sportaal de cursus “Gedragingen herkennen en begrijpen” gevolgd. De vertrouwenscontactpersoon heeft een speciale cursus bij Sportaal gevolgd. Enkele bestuursleden volgen momenteel de cursus “Besturen met impact”.

 

Bestuurssamenstelling

Zowel de voorzitter Klaas Zwiep als algemeen bestuurslid Martin van der Laan treden af. Onze club zal hun na jaren trouwe dienst vreselijk missen maar respecteert hun beslissing.

Tot nu toe heeft zich 1 vrijwilliger voor een bestuursfunctie aangemeld. Er is overleg gaande met een mogelijk nieuwe voorzitter. Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.

 

Sporten

Hydrofit Er is nog geen vervanging voor Klaas en Martin maar zij gaan door tot de zomervakantie. De toekomst is onzeker.
Zwemlessen Ook Merrel de Bruin heeft aangegeven te willen stoppen. Er is een vacature voor een gediplomeerd zweminstructrice. Ook hier geldt dat de toekomst onzeker is.
Tafeltennis Fiori Brockhuis is gestopt als trainster agv ziekte. Er is geen vervanging voor haar en daarom is het tafeltennissen gestopt.
Waterbasketbal De Tubanten zijn Regiokamioen Oost geworden. Op 7 oktober werd het team 2de bij de NK in Meppel. Het team speelt met vernieuwd elan mee in Regio Zuid.
H-hockey De toename van het aantal spelers heeft het mogelijk gemaakt dat er weer een team mee doet in de competitie.
E-hockey Op 30 september vond een toernooi plaats in de Diekmanhal gesponsord door Lewis Seating Systems uit Oldenzaal.
Boccia Het overlijden van Ingrid de Wacht is een groot verlies. Pamela van der Heide is gestart met een e-learning cursus voor trainers/coaches voor boccia.
Badminton De leden spelen als altijd in de grote zaal van het Roessingh.

 

Er is in februari gestart met de verbouwing van de entree van Aquadrome. Het nieuwe zwembad zal in april 2026 klaar zijn.