Contactgegevens SVG De Tubanten

Contactgegevens bestuursleden

Voorzitter

KLAAS ZWIEP
voorzitter@detubanten.nl 
Wethouder Nijhuisstraat 108
7545 NL Enschede
Tel.: 053-4301093
TAKEN: 
Stagebegeleider (vakinhoudelijk), promotie commissie, materiaal De Tubanten opslag Pakhuis, beheer kleding De Tubanten. 

Secretaris

ELS TEUSSINK
info@detubanten.nl 
Rhaanbrink 26
7544 NA Enschede
Tel.: 053-4763198 / 06-13824508

Penningmeester (waarnemend)

ANNIE VAN BAAREN 
penningmeester@detubanten.nl 
Stuthoflanden 4
7542 DD Enschede 
Tel.:053-4764545
 

Leden administratie (waarnemend)

DANIEL VAN ACHTEREN 
ledenadministratie@detubanten.nl 
Fugastraat 5
7534 GA Enschede 
Tel.:053-4785556
  

Bestuurslid

ELLEN OTTEN 
Tel.: 06–12646355
TAKEN: 
Contactpersoon tafeltennis.

Algemeen bestuurslid

DANIEL VAN ACHTEREN 
sponsorcommissie@detubanten.nl 
Tel.: 053-4785556  
TAKEN: 
Sponsor commissie
Ledenadministratie (waarnemend)
Aanspreekpunt bestuur
Functionaris gegevensbescherming

Bestuurslid en hoofd technische commissie

MARTIN VAN DER LAAN 
Tel.: 06–28566787
vanderlaan.martin@gmail.com 
TAKEN: 
Voorzitter technische commissie De Tubanten, contactpersoon Sporthal Het Diekman, vragen over de zaalhuur, accommodaties en zwembaden, PR De Tubanten, webhost, redacteur Tubantengids.