Contactgegevens SVG De Tubanten

Contactgegevens bestuursleden

Voorzitter

KLAAS ZWIEP
Wethouder Nijhuisstraat 108
7545 NL Enschede
Tel.: 053-4301093
TAKEN: 
Stagebegeleider (vakinhoudelijk), contactpersoon waterbasketbal. 
voorzitter@detubanten.nl

Secretaris

ELS TEUSSINK
Rhaanbrink 26
7544 NA Enschede
Tel.: 053-4763198 / 06-13824508
info@detubanten.nl

Penningmeester (waarnemend)

Annie van Baaren 
Stuthoflanden 4
7542 DD Enschede 
Tel.:053-4764545
penningmeester@detubanten.nl 

Leden administratie (waarnemend)

Daniel van Achteren 
Fugastraat 5
7534 GA Enschede 
Tel.:053-4785556
ledenadministratie@detubanten.nl  

Bestuurslid

ELLEN OTTEN 
Tel.: 06–12646355
TAKEN: 
Contactpersoon tafeltennis, boccia.

Algemeen bestuurslid

DANIEL VAN ACHTEREN 
Tel.: 053-4785556
sponsorcommissie@detubanten.nl  
TAKEN: 
Sponsor commissie
Ledenadministratie (waarnemend)

Bestuurslid en hoofd technische commissie

MARTIN VAN DER LAAN 
Tel.: 06–28566787
pr@detubanten.nl 
TAKEN: 
Voorzitter technische commissie De Tubanten, contactpersoon Sporthal Het Diekman, vragen over de zaalhuur, accommodaties en zwembaden, PR De Tubanten, webhost, redacteur Tubantengids.