Het bestuur van Gehandicapten Sport Vereniging De Tubanten is opzoek naar versterking. Het huidige bestuur, met daarin 5 leden is op zoek naar een secretaris / secretaresse.

Omschrijving van taken:
De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
Het DB neemt het voortouw bij de beantwoording van twee belangrijke vragen: ‘Doen we de goede dingen?’ en ‘Doen we de dingen goed?’

De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren en voorbereiden van bestuursvergaderingen, 2 x per jaar de technische commissie en houdt de opvolging van actiepunten in de gaten.

Tevens is de secretaris contactpersoon voor ingekomen post / e-mailberichten voor de vereniging en het bestuur, en deels de uitgaande post / e-mails.
De secretaris / secretaresse zorgt er voor dat bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) speldjes, bloemen, etc aanwezig zijn voor de jubilarissen. Het notuleren van de ALV hoort er ook bij.

Ook regelt de secretaris / secretaresse de bedankavond voor de vrijwilligers.

Heb je interesse of wil je graag eerst meer informatie over deze belangrijke functie binnen onze vereniging, neem dan contact op met
Marianne Koolenbrander: 06 18 10 2535 (na 18.00 uur)