Tijdens de Algemene ledenvergadering van woensdag 27 maart 2019 heeft het bestuur van Gehandicapten Sport Vereniging De Tubanten een contributie voorstel ingediend van 1 euro bij haar leden. Deze verhoging is in stemming gebracht en is unaniem aangenomen.

Deze verhoging zal per 1 juni 2019 ingaan.