Tijdens de Algemene ledenvergadering van woensdag 27 maart 2019 heeft het bestuur van Gehandicapten Sport Vereniging De Tubanten een contributie voorstel ingediend van 1 euro bij haar leden. Deze verhoging is in stemming gebracht en is unaniem aangenomen.

Deze verhoging zal per 1 juli 2019 ingaan. 
De contributie bedraagt €186,00 per jaar, in maandelijkse termijnen van €15,50. Voor jeugdleden (van 4 t/m 17 jaar) bedraagt de jaarcontributie €138,00 in maandelijkse termijnen van €11,50. De maandelijkse betalingen worden automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven.

Voor de zwemlessen A-B-C wordt €6.00 per maand extra in rekening gebracht en is derhalve €210.00 in maandelijkse termijnen van €17.50.