Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SVG De Tubanten op woensdag 27 maart 2024 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering  treedt onze voorzitter Klaas Zwiep af waarbij hij zich niet herkiesbaar stelt.

Wij vinden het belangrijk u ruim van te voren hiervan op de hoogte te stellen om over zijn opvolging mee te kunnen denken of mocht u zich kandidaat willen stellen.

U kunt over deze vacature informatie inwinnen en zich opgeven door een mail te sturen naar voorzitter@detubanten.nl  of te bellen met 06-22899773.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering treedt tevens Martin van der Laan af als algemeen bestuurslid. Ook hij stelt zich niet herkiesbaar. Daarom zoekt het bestuur belangstellenden voor deze functie.

De werkzaamheden die hierbij horen betreffen de technische commissie, zaalreserveringen (gemeente, Roessingh), PR en communicatie (website en Facebook).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail vanderlaan.martin@gmail.com of telefonisch via 06-28566787.

De vergadering die plaats zal vinden in de Diekmanhal, J.J. van Deinselaan 22 te Enschede kunt u ook digitaal bijwonen via Teams.

Twee weken voorafgaand aan de vergadering ontvangt u de definitieve uitnodiging met agenda. Deze wordt gepubliceerd op Facebook. Ook op de website treft u deze aan samen met de overige vergaderstukken.
Vervolgens kunt u aangeven of u wel/niet aanwezig zult zijn of een digitale link voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering wilt ontvangen.

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met sportieve groeten,

Bestuur SVG De Tubanten