Jaarverslag H-Hockey 2021-2022

 

Op dit moment telt de H hockey groep 15 actieve spelers.

Van deze groep staan er 12 spelers ingeschreven in de competitie. Helaas konden wij het afgelopen jaar maar met 1 team deelnemen aan de competitie aangezien door diverse privé redenen de aanwezigheid tijdens de speeldagen niet gegarandeerd kon worden.

Ook voor kalenderjaar 2022 hebben wij spijtig genoeg maar 1 team actief.

Over 2021 kunnen wij tevreden zijn, de groep is gezond gebleven en waar mogelijk hebben wij goed, veilig en verstandig kunnen trainen binnen de per week veranderende situatie.

Covid heeft zeker zijn weerslag gehad op de groep, het lange tijd niet mogen trainen was merkbaar op de eerste trainingen toen het weer mocht. Met vernieuwde energie en extra motivatie was het genieten met de gehele groep. Naast het sporten was met name het sociale vlak een belangrijke aspect om er weer te kunnen mogen zijn.

Het voornaamste uitgangspunt is om iedereen iedere week plezier in het spelletje te laten beleven. Doordat het plezier hoog is stijgt het niveau wekelijks op alle vlakken.

De H hockey groep dankt het bestuur voor het meedenken in het tijdelijk schrappen van de contributie op het moment dat er geen sport mogelijk was.

met vriendelijke groet namens de H hockey groep,
Mark Spoelstra / Lisanne Brinkman / Luuk Beckers