Wijziging zwemmen Het Roessingh

 

Beste zwemmers in Het Roessingh / leden van SVG De Tubanten,

Helaas moeten wij u meedelen dat we om financiële redenen de mogelijkheid om in Het Roessingh te zwemmen moeten stopzetten. Het goede bericht is dat we met Het Roessingh hebben kunnen regelen dat zij als organisatie onze zwemgroepen in zijn geheel per 1 oktober zullen overnemen.

Vanzelfsprekend bieden we de mogelijkheid voor beperkte aantallen om bij SVG De Tubanten te blijven zwemmen op het Aquadrome en wel op dinsdagavond van 17:00 tot 17:45 en van 20:00 tot 20:45 of op de zaterdagochtend van 9:15 tot 10:00 uur. Het maandbedrag hiervoor is € 15,50.

De leden welke ook een tweede sport bij SVG De Tubanten beoefenen kunnen
dit blijven doen voor een maandbedrag van € 15,50.

Wilt u blijven zwemmen bij het Roessingh als organisatie, dan verzoeken
wij u om uiterlijk zaterdag 3 september 2022 toestemming te verlenen aan ons, om de bij ons bekende persoons- en bankgegevens van u aan Het Roessingh te mogen verstrekken ( formulier zit bij de brief / mail ).

Inleveren kan op onderstaande dagen.

Als er nog vragen zijn zullen op maandag 29 augustus, vrijdag 2 en zaterdag 3 september
( zwemuren ) Klaas en Ineke Zwiep in de ontvangsthal van Het Roessingh staan.

 

Veel sportplezier gewenst.

Bestuur SVG de Tubanten.