Opzeggen lidmaatschap De Tubanten

Contactgegevens ledenadministratie:
Dhr. Daniel van Achteren
Fugastraat 5
7534 GA Glanerbrug
053-4785556

Bij afwezigheid ledenadministratie:
Mevr. Annie van Baaren
Stuthoflanden 4
7542 DD Enschede
053-4764545

Dat kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van 1 maand.

Een mutatieformulier is afgedrukt in elk clubblad en De Tubantengids.

Download mutatieformulier

Mondelinge opzeggingen bij de trainer of de begeleider kunnen NIET worden geaccepteerd.

De contributie blijft onverkort verschuldigd tot een maand nadat de schriftelijke opzegging is ontvangen. Wanneer u bij ziekte uw lidmaatschap opzegt kunt u er niet van uit gaan dat u bij herstel weer direct in dezelfde groep kunt sporten. Er zijn voor sommige sporten wachtlijsten en daarmee zal rekening moeten worden gehouden.

Ziekte
Tijdens ziekte wordt de contributie normaal doorbetaald. Indien dit om de één of andere reden niet mogelijk is, dient men het lidmaatschap met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand via het mutatieformulier op te zeggen.

Dit houdt wel in, dat UW plaats in UW groep door iemand anders kan worden ingenomen. Wanneer u na uw ziekte toch weer lid zou willen worden, dan zult u, met name bij het zwemmen, moeten wachten tot er ergens een plaats vrij komt.

 

hr

hr

hr

hr

Clubbladen 2016 - 2017

Tubantengids 2015 - 2016

December 2016

 

hr

hr

hr

hr

hr

Sponsoren en Donateurs

 

hr

Volg ons

facebook

twitter logo